• All
  • Artikuj Informues
  • INDA COMPANY

Sperkatja

Pasi pemët frutore zgjohen nga gjumi, insektet zgjohen dhe menjëherë fillojnë të hanë, duke dëmtuar kështu rritjen e pemëve dhe frutave të tyre në të ardhmen. Prandaj është e nevojshme sperkatja e tyre disa here gjate pranveres. Ne mars, kur bora është shkrirë pothuajse dhe temperatura ka arritur në + 5 ° C. Ne muajin mars duhet te kryhen dy […]

Punimi i tokes, Frezimi

Detyrë e rëndësishme në përgatitjen e tokës per kultivim te suksesshem, është krijimi I kushteve sa me te pershtatshme per përmirësimin e cilësive fizike te tokes, per te arritur me pas zhvillimin normal të proceseve mikrobiologjike, të nevojshme për kthimin e lëndëve ushqimore në forma të përvetësueshme nga bima dhe zhdukjen e barërave të këqija. Ndermjet proceseve qe nga punimi […]

Krasitja

Krasitja e pemës dhe shkurtimi i degëve Lloji i krasitjes varet nga vjetersia e pemes dhe nga lloji i krasitjes varet dhe masa e prerjeve. Pra, kur pema është e re dhe ka rritje të fuqishme, bëhet krasitja formuese dhe kryhen prerje të lehta. Kur pema futet në prodhim, bëhet krasitja prodhuese që ka qëllim të ruajë ekuilibrin midis rritjes […]

Kush eshte INDA COMPANY

Kompania Inda, eshte themeluar ne 28 Shkurt te vitit 2000. Me nje ambient modest duke tregetuar fillimisht disa lloj makinerish profesionale ne sektorin e ndertimit, importonte vetem nga Greqia, per tu zgjeruar me pas fale vizionit, punes profesionale dhe perkushtimit. Pas 5 vitesh te suksesshme, biznesi u zhvendos ne nje ambjent me te madh duke zhvilluar si aktivitet edhe prodhimin […]