Informacion i përgjithshëm

Administrator

Departamenti i blerjes

Departamenti i shitjes dhe marketingut

Staf i kualifikuar i trajnuar posacërisht për të drejtuar klientët në përdorimin sa më efikas të makinerive , si dhe shërbimin ndaj tyre edhe pas shitjeve.